ਨਜ਼ਾਰੇ | Nazaare

Samaa v jhuk juu, tu arh ke tan dekh.
Sawaad bahut aaunda, kismat naal lad ke tan dekh.

ਸਮਾਂ ਵੀ ਝੁੱਕ ਜਾਊ , ਤੂੰ ਅੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ |
ਸੁਆਦ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ , ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ |

 

Rough translation:

Time will realize that it ain’t beyond you, hold your feet (when time is against you).
The taste of success is awesome, fight your luck…

(Damn it, it’s bad).